OMNIA MEA MECUM PORTO

363. Kur lapė ir zuikis sako labanakt...


Visi žinome - ką reiškia „pirkti katę maiše“ arba „sutaria kaip šuo su kate“.
Visi žaidėme „aklą vištą“, o kartais pajuokaujame, jog „užsimanė keptų karvelių“, ar „paukščių pieno“,  žinom, kad "tyli kiaulė gilią šaknį knisa", kartais pabūname "kaip karvė ant ledo" ir pasiunčiame ką nors "šunims šieko pjauti", nes visai "pelių negaudo". Skundžiamės, kad nuo "vilko ant meškos užšokome, o „šaldytuve pelė pasikorė“...
Gyvūnai nekalti, tačiau jie nuo senų senovės yra tapę liaudies pasakų, patarlių, frazeologizmų ir idiomų herojais. Vaizdingi posakiai - frazeologizmai, ar idiomos (išvertus iš graikų kalbos - savotiškas posakis), tai sustabarėję ir prasmiškai nedalomi žodžių junginiai būdingi tik vienai kuriai kalbai. Jų reikšmė tiesiogiai verčiant juos sudarančius žodžius nesuprantama. Jie naudojami siekiant emociškai bei stilistiškai labiau pabrėžti išsakomas mintis. O tokių idiomų, kiekvienoje kalboje daugėja.
Japonai labai myli kates, tai atsispindi ir tautosakoje. Pažodžiui išvertus posakį  „nešioti katę galvoje“ – iš tiesų reikštų, kad jūs slepiate savo nagus ir apsimetate mielu gyvūnėliu, nekalta avele. „Noriu pasiskolinti katės letenėles“ – reiškia, jog turite tiek daug darbų, kad džiaugsitės bet kokia pagalba. „Katės kakta“ – reiškia „maža vietos“, dažnai taip apibūdinamas turimas nedidelis žemės lopynėlis. „Katės liežuvis“ – sakoma apie būtinybę palaukti, kad karštas valgis atauštų ir būtų galima pavalgyti.
Norvegai sako – „vaikštai kaip katė aplink karštą košę“. Tai reiškia, kad kalbi „pilstydamas iš tuščio į kiaurą“. Vaizdingai norvegai „pasiduoda“. Jie sako „praryti porą kupranugarių“...
Italai linkėdami sėkmės gali nusiųsti jus „eikite vilkui į nasrus“, o dar jie pataria: „Nėra tokio pikto šuns, kuris nevizgintų uodega“.
Anglai sako -  "lyja katėmis ir šunimis" - na ir pas juos lyja... Serbai, norėdami stipriai pasakyti, kad „pila kaip iš kibiro“, sako „lietus lyja, žudo peles“. Šiaurės Amerikos indėnai tardami „vėžlys sulindo į kiautą“, galvoje gali turėti, jog lauką apgaubė rūkas.
Portugalai sako, kad „kas neturi šuns, medžioja su kate“ – tai reikštų, kad jūs turite padaryti tai, ką turite padaryti, pasinaudodami tuo ką turite po ranka. Kaimynai latviai juokiasi, kad „giriasi mažomis antimis“... Tai reiškia - kalbėti niekus arba meluoti.
Švedai sako „daryti iš plunksnos vištą“, o tai tas pats, kaip „pūsti iš musės dramblį“. Dar Švedijoje „jaučia pelėdą pelkėje“ – kitaip tariant, nujaučia artėjantį pavojų.
Ispanai vaizdingai sako „mane šamas kandžioja“. Išalkę mes irgi žinom, jog „žarna žarną ryja“. 
Vengrai, norėdami paguosti ar sugėdinti verkiantį vaiką, klausia – „kam peles girdai?“. Vengrijoje sakoma „džiaugiasi, kaip bezdžionė savo uodega“ – tai reiškia, kad šokinėdamas iš laimės esate  „devintame danguje“.
Prancūzai sako „peršokti nuo gaidžio ant asilo“ – tai reiškia – nelogiškai keisti pokalbio temą.  Prancūzai vienas kitu nepasitikinčius pašnekovus apibūdina kaip „žiūrėjo vienas į kitą kaip moliniai šunys“.  Norėdami pašiepti prastai prancūziškai kalbantį, jie sako – „prancūziškai kalba, kaip ispanų karvė“. Taip pašieptas žmogus gali ir įsižeisti, tuomet apie jį sakoma, kad  „žaltį prarijo“. Tai reikštų, jog buvo taip įsižeidęs, kad negalėjo atsikirsti ar žodžio ištarti.
Supykęs vokietis galėtų nusiųsti jus ten, „kur lapė ir zuikis sako „labanakt““. Niekas nežino – kur tai galėtų būti, bet apytiksliai maždaug ten, kur mes siunčiame „po velnių“. Jeigu vokietis nori pasakyti „ne mano pupos...“ ar kitaip vaizdžiai atsiriboti, jis gali vaikiškai pasakyti „mano vardas Zuikis“. Lenkai panašioje situacijoje sako „ne mano cirkas, ne mano ir bezdžionės“. Jei žmogus arogantiškai užrietęs nosį, kaimynai lenkiškai padėsto, kad jis „turi musių nosyje“.
Jeigu olandas apie kažką pasakys, jog tas „mylisi su skruzdėlėmis“ – tai reikš, kad aptariamas asmuo begalę laiko aukoja nereikšmingoms smulkmenoms.
„Gyvenimas ne ponių rojus“ – sako Vokietijoje, o tai reiškia, kad „gyvenimas ne rožėmis klotas“, na, o jeigu išgirsite, kad „turite kiaulę“, vadinasi – Jūs laimės kūdikis.

0 komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

 

puslapio peržiūrų skaičius